Επιδότηση 100% έως 5.000 € για δημιουργία e-shop λιανικής πώλησης και προμήθεια εξοπλισμού

Στις 11/1/2021 κοινοποιήθηκε η προδημοσίευση του δράσης «e-λιανικό», που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Σκοπός της δράσης είναι η επιδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Λιανικού Εμπορίου για τη δημιουργία ή αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop).